Pl | It

Lingua Italiana
Tłumaczenia


Dokonujemy tłumaczeń pisemnych wszelkiego rodzaju tekstów specjalistycznych z zakresu ekonomii, medycyny, prawna, reklamy i marketingu. Przekładamy artykuły prasowe, instrukcje obsługi. Tłumaczymy korespondencje handlowe, dokumenty, listy urzędowe i prywatne, e-maile itp.

       Świadczymy usługi tłumacza nie tylko na miejscu, ale przyjmujemy zamówienia na tłumaczenia wyjazdowe. Posiadamy doświadczenie i referencje dotyczące profesjonalnego realizowania takich zleceń.

       Nasza oferta jest skierowana do agencji tłumaczeniowych, instytucji, jednostek samorządowych, ugrupowań i osób prywatnych.

Tłumaczenia zwykłe

LINGUA ITALIANA wykonuje tłumaczenia zwykłe wszelkiego rodzaju tekstów. Tłumaczenia zwykłe dotyczą tekstów, które nie muszą zostać potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne na miejscu oraz wyjazdowe.

Wieloletni pobyt we Włoszech oraz odpowiednie przygotowanie gwarantuje wysoką jakość usług oraz duży profesjonalizm w realizacji zleceń.

Gwarantujemy zachowanie tajemnicy, Wszystkie dokumenty są przechowywane należycie i traktowane jako poufne.