Pl | It

Lingua Italiana
Kursy języka włoskiego


Język włoski jest jednym z 23 języków urzędowych 27 krajów Unii Europejskiej. W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językami obcymi daje wiele możliwości zawodowych jak i pomaga nawiązać kontakt z osobami z innego kraju, o nieco odmiennej kulturze i sposobie bycia.
    Wiedzę zdobytą na kursach w placówce LINGUA ITALIANA Laboratorium języka włoskiego – z pewnością będą mogli Państwo wykorzystać podczas wyjazdów na urlop, w celach zarobkowych, czy też do pracy w firmach z kapitałem włoskim. Kursy dostosowane są do potrzeb indywidualnych, dla początkujących , średniozaawansowanych jak i osób, które chcą udoskonalić posiadane umiejętności językowe. Dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci!

Organizujemy kursy na wszystkich poziomach, dopasowujemy je do potrzeb indywidualnego klienta. Atutem firmy jest nietuzinkowe podejście do każdego z uczestników. Każdy z nas jest inny, potrzebuje indywidualnego podejścia. Lingua Italiana Laboratorium języka włoskiego zapewnia komfort nauki i gwarantuje efekty! Przygotowyjemy do matury i certyfikowanych egzaminów CILS Uniwersytetu dla obcokrajowców w Sienie (egzaminy odbywają się w Promar International Rzeszów, do którego rokrocznie wysyłamy naszych uczestników, towarzysząc im osobiście.

Atutem są innowacyjne metody nauczania i ciekawe materiały dydaktyczne ( nie tylko podręczniki ale i gry dydaktyczne, czasopisma, autentyczne materiały włoskie (foldery, bilety, materiały reklamowe, ulotki itp.)

Kursy indywidualne

TEN RODZAJ KURSU zapewnia indywidualne podejście do ucznia. Podczas 1,5 godzinnej lekcji (lub 60 min) uczeń rozwija swoje umiejętności w zakresie komunikatywności, rozumienia tekstu pisanego i mówionego, pogłębia umiejętności pisania i czytania a przede wszystkim wchodzi w bezpośrednią interakcję z lektorem, co daje doskonałe efekty. Sposób prowadzenia lekcji: Kursant zachęcany do wypowiadania się i przełamania barier, stosunkowo szybko zaczyna samodzielnie tworzyć pierwsze wypowiedzi, a osoby, które już częściowo posiadają wiedzę, sprawnie modyfikują wypowiedzi, wzbogacając je z lekcji na lekcję.

Kursy grupowe

Nauczanie w grupie jest nieco inne, w tym przypadku osoby biorące udział w lekcjach starają się, pod uważnym okiem prowadzącego realizować zadania prowadzące do opanowania języka w sposób przyjemny a zarazem efektywny. Rozwijane umiejętności; takie jak w przypadku nauczania indywidualnego, czyli: komunikatywność, rozumienie tekstu pisanego i mówionego, pogłębienie umiejętności pisania i czytania. Co ciekawe tu uczniowie sami stwarzają wiele ciekawych i czasem nieprzewidzianych sytuacji językowych. I to właśnie czyni te zajęcia jedynymi w swoim rodzaju. Wiele zależy od zaangażowania każdego z uczestników. Każda sytuacja koordynowana jest przez prowadzącego lektora.

CILS - Certyfikat znajomości włoskiego jako języka obcego

W „Lingua Italiana” bardzo ważnym punktem jest przygotowywanie wszystkich chętnych do egzaminów CILS (Certificazione di Italiano come lingua straniera) na KAŻDY STOPIEŃ umiejętności językowych. Przystąpienie do takiego egzaminu to nie tylko satysfakcja osobista, ale i atut na rynku pracy, gdzie coraz częściej doceniane są przez pracodawców szerokie umiejętności językowe, poświadczone uznanym na całym świecie certyfikatem.

To oficjalny tytuł, który zaświadcza stopień kompetencji komunikacyjnych w języku włoskim jako języku obcym i jest on uznawany przez Państwo Włoskie na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. CILS przydatny jest osobom, które uczą się włoskiego, pracują lub studiują w kontakcie z włoską rzeczywistością lub które chcą po prostu sprawdzić swą znajomość tego języka. Wszystkie poziomy certyfikatu CILS są świadectwem umiejętności komunikacyjnych kandydata przydatnych w różnych sytuacjach i kontekstach.

Użytkownik podstawowy         A1 CILS A1
                                                      A2 CILS A2

Użytkownik niezależny            B1 CILS UNO- B1
                                                      B2 CILS DUE- B2

Użytkownik kompetentny       C1 CILS TRE- C1
                                                      C2 CILS QUATTRO- C2

Profilowane kursy dla firm

Idąc za potrzebami rynkowymi firma prowadzi kursy przeznaczone dla firm, instytucji, przedsiębiorstw, przedstawicieli różnych zawodów: pielęgniarek, lekarzy, prawników, osób zajmujących się opieką dzieci lub osób starszych. Nauczanie może odbywać się w siedzibie zainteresowanej firmy.