Pl | It

Lingua Italiana
Kursy języka włoskiego


Przygotowujemy do matury i certyfikowanych egzaminów CILS Uniwersytetu dla obcokrajowców w Sienie. Egzaminy od czerwca 2021 można zdawać właśnie u nas, w siedzibie LINGUA ITALIANA przy ul. Piłsudskiego 8/21. Pod okiem kwalifikowanych egzaminatorów, kandydaci mogą W spokoju i w kameralnej atmosferze zmierzyć się z własnymi umiejętnościami! Pierwsza sesja z VI 2021 roku – wszyscy uczestnicy zdali i otrzymali upragnione certyfikaty.

Kolejnym atutem są innowacyjne metody nauczania i ciekawe materiały dydaktyczne (podręczniki, gry dydaktyczne, czasopisma, autentyczne materiały włoskie - foldery, bilety, materiały reklamowe, ulotki itp.)

Kursy indywidualne

TEN RODZAJ KURSU zapewnia indywidualne podejście do ucznia. Podczas godzinnej lekcji (60 min) uczeń rozwija swoje umiejętności w zakresie komunikatywności, rozumienia tekstu pisanego i mówionego, pogłębia umiejętności pisania i czytania a przede wszystkim wchodzi w bezpośrednią interakcję z lektorem, co daje doskonałe efekty. Sposób prowadzenia lekcji: Kursant zachęcany do wypowiadania się i przełamania barier, stosunkowo szybko zaczyna samodzielnie tworzyć pierwsze wypowiedzi, a osoby, które już częściowo posiadają wiedzę, sprawnie modyfikują wypowiedzi, wzbogacając je z lekcji na lekcję.

Kursy grupowe

Nauczanie w grupie charakteryzuje się inną specyfiką, w tym przypadku osoby biorące udział w lekcjach starają się, pod uważnym okiem prowadzącego realizować zadania prowadzące do opanowania języka w sposób przyjemny a zarazem efektywny. Rozwijane umiejętności; takie jak w przypadku nauczania indywidualnego, czyli: komunikatywność, rozumienie tekstu pisanego i mówionego, pogłębienie umiejętności pisania i czytania.

CILS - Certyfikat znajomości włoskiego jako języka obcego

W „Lingua Italiana” bardzo ważnym punktem jest przygotowywanie wszystkich chętnych do egzaminów CILS (Certificazione di Italiano come lingua straniera) na KAŻDY STOPIEŃ umiejętności językowych. Przystąpienie do takiego egzaminu to nie tylko satysfakcja osobista, ale i atut na rynku pracy, gdzie coraz częściej doceniane są przez pracodawców szerokie umiejętności językowe, poświadczone uznanym na całym świecie certyfikatem. To oficjalny tytuł, który zaświadcza stopień kompetencji komunikacyjnych w języku włoskim jako języku obcym i jest on uznawany przez Państwo Włoskie na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. CILS przydatny jest osobom, które uczą się włoskiego, pracują lub studiują w kontakcie z włoską rzeczywistością lub które chcą po prostu sprawdzić swą znajomość tego języka. Wszystkie poziomy certyfikatu CILS są świadectwem umiejętności komunikacyjnych kandydata przydatnych w różnych sytuacjach i kontekstach.
OD VI 2021 JESTEŚMY AUTORYZOWANYM CENTRUM CILS